Genel Bilgiler

Gereksinim duyulan her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük/büyük tüm projelerin etüde ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Haritalar ve harita mühendislik hizmetleri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Örneğin kent planlaması ve imar planları için gerekli kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon haritaları, kadastro haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma planları, maden haritaları, topografik haritalar harita mühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilir. Karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmelerinde, bu projelerin araziye uygulanmasında yol, su, kanalizasyon gibi hizmetlerin proje ve yapımlarında harita mühendislerinin yoğun işlevi vardır. Harita denilince genellikle okul duvarlarına asılan Türkiye, Dünya haritaları akla gelir.

Harita mühendislerinin çalışma alanlarının yoğunluğunu proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturur. Bu haritaların yapılabilmesi için önce yeryüzü üzerinde kontrol noktaları ağları oluşturulur. Bu noktalarda yüksek duyarlıklı jeodezi aletleri ile açılar ve uzaklıklar ölçülür. Daha sonra bir dizi bilimsel hesaplarla bu kontrol noktalarının cm/mm doğruluğunda koordinatları bulunur. Koordinatları bulunan bu kontrol noktasından özel jeodezi aletleri ile yapılacak ölçmeler ve hesaplamalar sonucu ayrıntı noktalarının koordinatları elde edilir. Bu bilgiler yardımıyla harita çizilir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne bağlı bulunan bölümümüze her yıl kırk öğrenci alınmaktadır. Bölümde Uzaktan Algılama ve Ölçme Tekniği laboratuarı ile Kartografya laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda bulunan ekipman ve yazılımların kulanım ile uygulamaya yönelik eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri hedeflenmektedir. Bununla birlikte, kamu ölçmeleri, mühendislik ve plan/proje uygulamalarının teknik ve hukuki yönlerinin incelenmesi, ölçme tekniklerinin değerlendirilmesi, bilgi sistemlerine veri hazırlanması, CAD ortamında bilgisayar destekli harita üretimi ile ilgili araştırma ve uygulama çalışmaları da ayrıca yapılmaktadır. Bu amaçla oluşturulan laboratuarda bu uygulamaların yapılabileceği çeşitli bileşenler bulunmaktadır.