Kamu Ölçmeleri Bilim Dalı

Doç. Dr. Bayram TURGUT ( Bilim Dalı Başkanı )

Arş. Grv. Dr. Mustafa YALÇIN

Arş. Grv. Dr. Mehmet Ali DERELİ

Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı, ülke toprak politikası, iyelik hakları, çevresel ve toplumsal değerler temelinde; arazi yönetimi, kadastro, kentsel – kırsal toprak düzenlemesi ve kamulaştırma konularının tüzeye dayalı olarak teknik boyutu, bilimsel değerleme yöntemlerine göre taşınmaz değerlemesi ve bu altlıklara dayanarak iyelik haklarının düzenlenmesi, biçimlendirilmesi ile ilgilidir.