Doç. Dr. Murat UYSAL

Arş. Grv. Eren Can SEYREK

 

Uzayda resmi çekilebilen her türlü büyük ya da küçük objeler Fotogrametri’nin konusunu oluşturur. Resim çekiliş yerlerine (yerden/havadan), değerlendirme tekniklerine (sayısal/fotografik/çizgisel), amacına (topografik/topografik olmayan) göre değişiklik arz eder. Fotogrametri, uçaktan ya da uydu görüntülerinden yararlanarak yeryüzünün topografik yapısının belirlenmesi amacıyla uygulamada daha çok kullanıldığından Harita (Jeodezi ve Fotogrametri / Geomatik) Mühendisliği bilim alanı içerisinde gelişmiştir.

  Büyük ve küçük ölçekli harita üretiminde uzun yıllardır dünyanın birçok ülkesinde oluğu kadar ülkemizde de Fotogrametri tekniği kullanılmaktadır. Fotogrametrinin 1850’li yıllarda optik-mekanik aletlerle başlayan ve bilgisayar destekli aletlerle devam eden tarihsel gelişiminin son durağı 2000’li yıllarda Digital Fotogrametri olmuştur. 

25 Şubat 2016, Perşembe 2532 kez görüntülendi