Kamu Ölçmeleri Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇIN

 

Kamu Ölçmeleri Bilim Dalı, ülke toprak politikası, iyelik hakları, çevresel ve toplumsal değerler temelinde; arazi yönetimi, kadastro, kentsel – kırsal toprak düzenlemesi ve kamulaştırma konularının tüzeye dayalı olarak teknik boyutu, bilimsel değerleme yöntemlerine göre taşınmaz değerlemesi ve bu altlıklara dayanarak iyelik haklarının düzenlenmesi, biçimlendirilmesi ile ilgilidir.