Doç. Dr. Mustafa YALÇIN

 

Arazi Yönetimi Bilim Dalı, ülke toprak politikası, iyelik hakları, çevresel ve toplumsal değerler temelinde; arazi yönetimi, kadastro, kentsel – kırsal toprak düzenlemesi ve kamulaştırma konularının tüzeye dayalı olarak teknik boyutu, bilimsel değerleme yöntemlerine göre taşınmaz değerlemesi ve bu altlıklara dayanarak iyelik haklarının düzenlenmesi, biçimlendirilmesi ile ilgilidir.

25 Şubat 2016, Perşembe 2618 kez görüntülendi