Prof. Dr. İbrahim YILMAZ

Arş. Grv. Abdulgafur ÇAPADİŞ

 

Uluslararası Kartografya Birliği tarafından (ICA – International Cartographic Association) 1973 yılında yapılan, “Kartografya, harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilim, teknik ve sanattır” biçimindeki klasik kartografya tanımı halen geçerli olmasına rağmen modern bir kartografya tanımı aşağıdaki gibi yapılabilir.

Kartografya, mekansal bilgileri analog ya da sayısal biçimde toplayan, modelleyen, yapılandıran, değerlendiren, saklayan, çeşitli ortamlarda anlaşılır ve yansız (objektif) biçimde sunan (coğrafi bilginin kartografik iletişim bağlamında kullanıcıya iletilmesi) bir disiplindir. Mekansal veri işleme bağlamında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) hangi disiplinde uygulanırsa uygulansın, mekansal veriler obje tabanlı bir yapıya dönüştürülmeli, saklanmalı, analiz edilmeli ve kartografik olarak sunulmalıdır. Bu kapsamdaki işlemler ya kartografyanın uygulama alanındadır ya da kartografyanın uygulama alanını tamamlayıcı niteliktedir. 

25 Şubat 2016, Perşembe 9617 kez görüntülendi