Prof. Dr. Tamer BAYBURA

Prof. Dr. İbrahim TİRYAKİOĞLU

Arş. Grv. Mehmet Ali UĞUR

 

Ölçme Tekniği Bilim Dalı, ölçme bilgisi ve mühendislik ölçmeleri bilim dallarından oluşmaktadır. Yeryüzündeki doğal ve yapay tesislerin belirli bir karşılaştırma yüzeyine göre konumlarının saptanması ve belirli bir ölçekte küçültülerek kağıt üzerine geçirilmesi için gerekli arazi ölçmeleri, hesap yöntemleri ölçme bilgisinin konusunu oluşturmaktadır. Mühendislik projelerinin araziye uygulanması, her türlü aplikasyon çalışmaları, mühendislik yapılarındaki ve yer kabuğundaki deformasyon ölçmeleri ve analizi ise mühendislik ölçmelerinin ilgi alanına girmektedir.

Bu uygulamalar modern gözlem teknikleri ve modern ölçme aletleri kullanılarak gerçekleştirilirler. Ölçme Tekniği Bilim Dalı, kadastro hizmetleri, imar planı uygulamaları, parselasyon, kamulaştırma, mühendislik projelerinin araziye aplikasyonu, yapay uydular ile konum belirlemeleri, yer kabuğu hareketleri, baraj, köprü, karayolu, demiryolu, tünel, enerji nakil hatları ve su kanalları geçiş güzergahlarının belirlenmesi ve aplikasyonu, elektronik uzunluk ölçerlerin kontrol ve kalibrasyonu, hidrografik ölçmeler, yeraltı ölçmeleri, endüstriyel tesislerde jeodezik ölçmeler ve aplikasyon, mühendislik yapılarının yatay ve düşey aplikasyonu mühendislik hizmetlerinde bulunur.

25 Şubat 2016, Perşembe 4336 kez görüntülendi